Oferta Educațională

Școala primară și gimnazială Planeta Copiilor vă oferă:

Informare

Școala primară și gimnazială PLANETA COPIILOR urmează cerințele din Curriculum Național Românesc: standardele, obiectivele de referință, competențele, conținuturile învățării și formele de evaluare. În cadrul procesului instructiv-educativ sunt îmbinate armonios metodele didactice tradiționale cu cele moderne, cadrele didactice adaptând resursele și conținuturile nevoilor individuale de învățare ale elevilor.

Activitățile extracurriculare oferă o completare a programei școlare ce le permite copiilor să își dezvolte talentele și să își descopere pasiunile de la cea mai mică vârstă.

Pentru noi, fiecare copil este unic și valoros! Îl vom însoți pe drumul cunoașterii și îl vom încuraja să își exprime emoțiile și opiniile, formând astfel oameni puternici și echilibrați.